Upravit stránku

Konečně jste si koupili vlastní nemovitost a chystáte se přestěhovat? Nezapomeňte správně podat výpověď nájemní smlouvy na byt, ve kterém jste doteď bydleli. Níže zjistíte, podle jakých pravidel se výpovědi nájemních smluv na byty řídí.


Zákon č. 89/2012 Sb. uvádí, že výpověď nájemní smlouvy na byt lze podat buď dohodou, nebo jednostrannou výpovědí. Lhůta výpovědi je přitom zpravidla 3 měsíce.


Výpověď nájemní smlouvy na byt dohodou

Odejít z bytu můžete kdykoliv, stejně tak podat výpověď nájemní smlouvy na byt na dobu neurčitou i určitou. Myslete jen na výpovědní lhůtu 3 měsíců. Ta slouží jako ochrana po obě strany. Kdyby vám dal výpověď pronajímatel, máte ze zákona 3 měsíce najít si nové bydlení. Když byt opouštíte vy, má on stejně dlouhou dobu, aby si sehnal nové nájemníky a neklesl mu příjem. Mnoho majitelů nemovitostí kupovali byt jako investiční a vzali si na něj hypotéku, kterou splácí právě z nájmu. Pokud máte smlouvu na dobu určitou, je nejjednodušší ji prostě nechat doběhnout. Ve výpovědi nemusíte uvádět její důvod.


Tip: Výpovědní lhůta plyne od prvního dne následujícího měsíce, kdy jste s pronajímatelem výpověď podepsali. Výpovědní dobu lze i zkrátit po dohodě s pronajímatelem.


Výpověď nájemní smlouvy na byt na dobu určitou

U tohoto typu smlouvy už důvod uvést musíte. Podle zákona má nájemní smlouva na dobu určitou své opodstatnění. Právě doba v ní hraje zásadní roli. Uvažuje se totiž, že oběma stranám na ní záleží, a proto zvolili tento druh smlouvy. Pronajímatel chce mít ve smlouvě ošetřeno, že tam budete (prozatím) rok. Ne déle, ne méně. To samé může platit i u nájemníka, který nechce za půl roku dostat výpověď. U výpovědi nájemní smlouvy na dobu určitou se proto důvod uvést musí. Zákon dokonce uvádí, které důvody platí a které ne. Platí například stěhování za prací nebo stěhování kvůli zdravotnímu stavu. Když například nájemník potřebuje po bouračce byt bez bariér.

Výpověď nájemní smlouvy na byt

Výpověď nájemní smlouvy od pronajímatele

Pronajímatel musí doručit výpověď a v té uvést důvody, proč chce nájemní smlouvy zrušit. Vám vzápětí běží lhůta, ve které se můžete proti výpovědi odvolat nebo ji dát k soudu. To uplatní spíš nájemník v komerčním prostoru, který investoval do rekonstrukce nebo vybudování prodejny a majitel mu náhle vypovídá smlouvu. Nechat to jen tak, by mohlo znamenat krach. 


Jak sepsat výpověď nájemní smlouvy

Vše musí být na papíru. Dokonce i informace o možnostech odvolání proti výpovědi. Bez nich je výpověď neplatná. Vzor výpovědi nájemní smlouvy na byt lze stáhnout na internetu. Její správnost si ale vždy nechte raději zkontrolovat. Také je dobré se držet standardních oficialit. Například odeslat výpověď poštou jako doporučené psaní. E-mail by v tomto případě nemusel stačit zvlášť, když je s pronajímatelem potíž nebo těžká spolupráce. Ve výpovědi by měly zaznít údaje o obou smluvních stranách a označení bytu – adresa a číslo jednotky.


Kauce

Při předání bytu jste platili kauci. Obvykle bývá jeden nebo dva nájmy. To je záloha, ze kterých si pronajímatel může zaplatit opravy bytu, které jste způsobili nebo doplatit chybějící nájem. Také jste podepsali předávací protokol. V něm stojí, v jakém stavu byt byl. Pokud vám pronajímatel nechce kauci vrátit, protože v bytu chybí něco, co není ani na předávacím protokolu, vyhledejte právní pomoc. Nejlepší výpověď nájemní smlouvy na byt je samozřejmě dohoda, ideálně po letech vstřícného jednání jak ze strany vaší, tak ze strany pronajímatele. Smlouvy a zákony slouží hlavně v případech, kdy dobré vztahy váznou. Pokud se stěhujete z nájemního bytu, snad vám tento průvodce pomohl. Můžete se také podívat i na nabídky pronájmů v okolí naší kanceláře.

Nahoru