Upravit stránku


S novým rokem 2020 přichází nové změny a těm se nevyhne ani realitní zákon. Ten vznikl proto, aby se realitní činnost ubírala správným směrem a zároveň byl chráněn samotný klient, který služby využívá. Pojďme si říct něco více o zákoně o realitním zprostředkování a jaké změny se v letošním roce uskuteční.


Proč vlastně vznikl realitní zákon?

Realitní zákon vznikl z důvodu jisté potřeby, která plynula zejména z nespokojenosti klientů se službami realitních kanceláří nebo makléřů. Za cíl si klade odlišit kvalitu, která je pro vlastníka nemovitosti, ale i kupujícího, klíčová. Dále omezit nežádoucí soudní spory za nedodržení stanovených podmínek, které před tím nebyly dobře ošetřeny. Zákon celkově ulehčí nejen prodejci, který poptává realitní kancelář, ale i samotné právnické osobě nebo makléři. Budou totiž jasně stanovená pravidla, a to i směrem k potencionálnímu kupujícímu.


Co přináší realitní zákon pro rok 2020?

Změny se odehrávají v několika důležitých částech zákona o realitním zprostředkování, a proto si pojďme ty nejzásadnější detailněji rozebrat.


Požadavky na makléře

V předchozích letech se mohl realitním makléřem stát bez problémů každý. Nebyla nutná praxe, stačila pouze volná životnost. To však realitní zákon pro rok 2020 mění a této činnosti už se nebude moci věnovat každý, protože letos se mění na živnost vázanou. Ti, kdo měli doposud volnou živnost na „Nákup, prodej, správu a údržbu nemovitostí“ nebudou mít utrum. Omezí se pouze na správce nemovitostí, developery, realitní fonty atd. Zájemci o živnost v oblasti realit budou nuceni doložit trestní bezúhonnost a potřebnou kvalifikaci potvrzující odbornost. Časová lhůta pro oznámení je půl roku a podmínkou pro výkon profese je nutné mít:

  • vysokoškolské vzdělání se zaměřením na ekonomii, stavebnictví, právo nebo obdobné studijní obory,
  • nebo absolvování bakalářského studia, jeden rok praxe a titul MBA,
  • u nižšího stupně vzdělání pak minimálně tři roky praxe,
  • nebo v poslední řadě absolvování certifikované zkoušky.

Ministerstvo pro místní rozvoj proto vede seznam realitních zprostředkovatelů, kteří jsou oprávněni k činnosti a široká veřejnost si je díky tomu může ověřit.

Realitní zákon

Povinnost pojištění

Nově realitní zákon upravuje povinnost pojištění, a to pro případ náhrady újmy klienta způsobené službou realitního zprostředkovatele. Limit pojistného plnění je v nejmenší výší 1 750 000 Kč na pojistnou událost a v případě souběhu několika událostí pak 3 500 000 Kč v jednom roce. O pojištění bude muset realitní zprostředkovatel informovat ministerstvo pro místní rozvoj maximálně do 10 pracovních dnů, a to i v případě jakékoliv změny ve smlouvě o pojištění – změna výše, odstoupení od smlouvy a další. Pokud pojistná smlouva nebude řádně uzavřena, může realitní zprostředkovatel dostat pokutu ve výši až 1 milionu Kč.


Jasně daná zprostředkovatelská smlouva

Zprostředkovatelská smlouva je nyní ze zákona povinná, a to v písemné podobě. Pro ni jsou stanoveny náležitosti, které určitě nesmí chybět. Mezi nimi jsou:

  • označení předmětu převodu nebo užívání konkrétní nemovitosti,
  • výše kupní ceny nebo nájemného,
  • případně její výpočet,
  • přesná výše provize či způsob jejího výpočtu.

Pokud by smlouva tyto náležitosti neobsahovala, stává se automaticky neplatnou a to při jakékoliv námitce. V tomto zákon ještě nově požaduje, aby byl před podepsáním zprostředkovatelské smlouvy doložen výpis z katastru nemovitosti o vlastnictví. Ten nesmí být starší více jak tři dny. Nedojde-li k dodržení tohoto postupu, může zájemce odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů.
Dále byla upravena maximální zprostředkovatelská lhůta na dobu určitou. Ta činí šest měsíců, a pokud je stanovena smlouvou na dobu neurčitou, pak je její výpovědní lhůta jeden měsíc.


Kdo má mít uschovanou kupní cenu

Úschova kupní ceny podle realitního zákonu musí spadat pod bankovní institut (i zahraniční), notáře nebo advokáta. Realitní kancelář sama o sobě úschovu nemůže nabídnout. Pokud by si o ní klient sám zažádal, s penězi se může pracovat pouze bezhotovostně. Úschovu pak musí realitní kancelář ohlásit bance i finančnímu úřadu, aby nedošlo k žádnému zneužití a peníze se daly v případě potřeby kontrolovat příslušnými orgány.


Závěrem o zákoně o realitním zprostředkování

Výše jsme zmínili pouze některé důležité změny. Zákon o realitním zprostředkování podepsal prezident 8. 1. 2020. Měl by tedy vejít v platnost k 3. 3. 2020. Je jen dobře, pokud o něm budete vědět. Teď víte, co můžete od spolupráce s realitní kanceláří nebo makléřem očekávat. Věříme, že i v tomto roce se setkáte s kvalitními službami, a to jak v roli prodejce, tak i zájemce o nemovitost.

Nahoru