Upravit stránku

Hypoteční úvěr neodmyslitelně patří k dlouhodobému závazku. Mezi měsíčními výdaji je i „splacení hypotéky“, které si z vašich příjmů vezme nemalou částku. Někdy se však může stát, že se vaše finanční situace zlepší. Co s sebou přináší předčasné splacení hypotéky?


Zákon upravuje předčasné splacení hypotéky

Dávno je pryč doba, kdy si bankovní instituce účtovaly nemalé poplatky za předčasné splacení hypotéky. Od 1. prosince 2016 vstoupila v platnost novela o spotřebitelském úvěru. Podle nového zákona nazýváme hypotéky a úvěry ze stavebního spoření a překlenovací úvěry názvem Spotřebitelský úvěr na bydlení. Důvodem, proč novela vznikla je chránit spotřebitele před nežádoucími praktikami, které tehdy fungovaly. Proto bankám zákon nově stanovuje, co si při předčasném splacení „hypotéky“ mohou účtovat a do jaké výše.


Měli byste mít jasno v mluvě banky

Pokud jste si sjednali hypoteční úvěr, určitě znáte termín fixace nebo fixační období. Oba pojmy značí totéž a v překladu do naší řeči znamenají: Jak dlouho máte garantovanou stejnou úrokovou sazbu. Výše úroku se v průběhu splácení mění. Jelikož se hypotéka na bydlení bere i na dobu 30 let, tak vás změna fixace úroku určitě nemine, ale zároveň je důležitá pro předčasné splacení hypotéky.

Předčasné splacení hypotéky

Předčasné splacení hypotéky 

Předčasně splatit úvěr na bydlení (nejen hypoteční úvěr, ale i úvěr ze stavebního spoření nebo překlenovací úvěr) můžete splatit kdykoliv. Ale pouze v některých případech, máte splacení zdarma. Nejprve musíme rozlišovat ale tzv. staré hypotéky uzavřené před účinností zákona (do 1. 12. 2016), které se řídí úvěrovou smlouvou. U nich je předčasné splacení zdarma možné ve většině případech pouze na konci fixace. U tzv. nové hypotéky anebo staré hypotéky, které mají uzavřený dodatek, například z důvodu nové fixace od 1. 12. 2016, se splacení řídí termínem Účelně vynaložené náklady. To je maximální výše pokuty za předčasné splacení. Nesmí být vyšší než zbývající úroky do konce platnosti úrokové sazby tzn. do konce fixace.

Kdy je předčasné splacení hypotéky zdarma?

Povinnost hradit náklady související s předčasnou splátkou nevzniknou, provedete-li předčasnou splátku:

  1. ve výši až 25 % z výše jistiny během 1 měsíce před dnem výročí uzavřené smlouvy
  2. ve lhůtě 3 měsíců ode dne oznámení nové výše úrokové sazby (čili na konci fixace)
  3. v důsledku úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity dlužníka nebo jeho manžela nebo partnera, pokud tato skutečnost vede k výraznému snížení schopnosti splácet úvěr
  4. v rámci plnění z pojistné smlouvy, která slouží k zajištění úvěru

Určitě je potřeba banku o tomto kroku informovat, ideálně měsíc až dva dopředu, písemnou či elektronickou formou. V některých bankách stačí i pouhých 7 dní dopředu.


V jaké situaci vás čekají poplatky za předčasné splacení hypotéky?

Dalo by se říct, že ve všech ostatních případech. Nicméně do dvou let trvání úvěrové smlouvy může být pokuta maximálně 1 % z jistiny, maximálně 50.000,- Kč. Najdou se však banky, které poplatky za předčasné splacení hypotéky neúčtují anebo si naúčtují jen minimální výši. V tuto chvíli jich je na českém trhu většina. Což je dobrá zpráva pro prodávající, kteří se nemusí děsit vysokých poplatků z důvodu prodej. Pokud vás zajímá, kolik zaplatíte, rozhodně není od věci navštívit stránky banky, kde máte hypotéku sjednanou a projít si podmínky. Mnohdy i narazíte na kalkulačky.


Závěrem o předčasném splacení hypotéky

Teď už víte, kdy poplatky za předčasné splacení hypotéky budou na místě. Na závěr bychom chtěli upozornit, že ve většině případů je potřeba o této skutečnosti banku informovat předem. Rozhodně se tak vyhnete nepříjemným situacím, které by mohly při řešení předčasného splacení hypotéky nastat. Nebojte se prodeje nemovitosti s hypotékou, protože pokuty se mnohdy blíží k nule.

Nahoru