Upravit stránku

Koupě nemovitosti není záležitost na jeden rok. Mnohdy nás finančně zatíží na dlouhá léta, a tudíž se jedná o investici do budoucna, která by měla být promyšlená. Buďte proto při koupi obezřetní a zejména si dejte pozor, aby proběhla technická inspekce nemovitosti. Ta ušetří nemalé budoucí výdaje. Zejména při koupi staršího bydlení.


Co obnáší technický stav nemovitosti a jeho inspekce?

Jak už samotný název napovídá, vše se bude zaměřovat na zjevné a skryté vady. Inspekce potvrdí poruchy a rizika s nimi spojené, které se ze zkušenosti odborníka nejčastěji projevují. Technický stav nemovitosti inspektor zjišťuje různými měřícími přístroji, mezi nimiž mohou být sondy. Pokud se potvrdí jakákoliv vada, technická inspekce nemovitosti přichází i s potřebnými řešeními. Hodnotit technický stav nemovitosti může pouze certifikovaný inspektor, který se pohybuje v oboru pozemních staveb a jejich technického zřízení, a tudíž je vyškolen na odhalování poruch.


Co by vás mělo na technickém stavu nemovitosti zajímat?

Nejdůležitější informací je stáří a stav rozvodů v domě nebo bytě. Byly v nedávné době měněny stoupačky kanalizace a vody? Mohlo by se totiž stát, že by časem mohlo dojít k havárii. Opomíjet byste neměli ani způsob vytápění nemovitosti. Má dům vlastní zdroj? Pokud ano, určitě vás bude zajímat jeho stáří a zdali splňuje požadavky dnešní doby. Od věci není ani to, pokud se zeptáte na náklady spojené s vytápěním. U starších nemovitostí se ptejte na faktury za topná paliva, elektřinu nebo plyn. U nových staveb vás bude naopak zajímat energetické posouzení objektu, které je podobné jako u elektrických spotřebičů. Zapomínat by se nemělo ani na poslední revize, které se týkají komínů, kotlů na plyn nebo topná paliva, ale zejména elektřiny, vody a popřípadě v jakém stavu je kanalizace.

V rámci izolace by vás měla jako první napadnout střecha, která je nejdůležitějším prvkem domu. Rozhodně není od věci prověřit její technický stav a rozhodně se nezapomeňte zeptat, zdali v minulosti došlo k opravám nebo výměně. Podobný postup zopakujte i u oken. Ujistěte se o jejich izolaci, ale také, zdali jsou funkční a jestli na zdech jsou stopy po vlhkosti. Výskyt vlhkosti sledujte v celém domě. Nejčastěji pak stropy pod střechou, ale i zdi, zejména v jejich koutech a nejnižší patra, kam může voda také zatékat. Rozhodně se ptejte, proč tomu tak je, pokud narazíte na navlhlou zeď nebo dokonce plíseň.

Technický stav nemovitosti

Vašemu zraku by rozhodně neměl uniknout ani venkovní stav. Zde se zaměřte na fasádu, u které sledujeme, jestli se v ní nevyskytují trhliny či vlhkost. Neméně důležitou součástí z technického stavu nemovitosti je i napojení vnější sítě, tím máme na mysli, jak probíhá likvidace odpadních vod, zdali je objekt zasakován dešťovou vodou a jakým způsobem je objekt zásobován vodou. Na závěr byste neměli zapomenout vyžádat si projekční dokumentaci, ve které musí být zapsány veškeré změny odpovídající danému stavu nemovitosti. U starších staveb chtějte minimálně potvrzení, že vše odpovídá dokumentaci.
Opomínat byste neměli ani právní vztahy nemovitosti. Tím máme na mysli, abyste zkontrolovali, zdali v souvislosti s domem nebo bytem není spojen nesplacený úvěr, ale také nenachází-li se v zástavě třetí strany (banky, věřitelů), a tak zjistíte, jestli se k nemovitosti neváže exekuce či vás nepřekvapí věcné břemeno.

Technický stav nemovitosti a proč sebou vzít inspektora

Inspektor je důležitou součástí prohlídky nemovitosti. Může jít o zkušeného realitního makléře. Nezáleží na tom, zdali jste kupující nebo prodávající. V případě, že si nejste jistí technickým stavem nemovitost, odborná prohlídka je vždy na místě. Budete mít naprostou jistotu, že vás v budoucnu nic nepřekvapí. Pokud dáte přednost odbornému posudku, zpravidla dostanete informace o statice objektu, kolik tepla a kudy utíká, jestli je objekt izolován proti vodě, ale také jeho odolnost vůči zvukům a hluku z ulice. V neposlední řadě, jak na tom je technické zařízení nemovitosti a s ním spojená bezpečnost, která může být v souvislosti s požárem nebo výskytem škodlivých látek. Inspektor nezapomíná ani na povrch podlah i stěn, navíc řeší i celkový stav pozemku.

Nahoru