Upravit stránku

Domy v nabídce se vám nelíbí… Pokud máte jinou představu o svém bydlení, můžete si jej sami postavit. Stavba domu je složitá věc náchylná na poruchy a nedodělky. Zjistěte, jak by mělo proběhnout předání stavby, abyste se v budoucnosti vyhnuli komplikací a hlavně mrzutostem. Kvalita díla vás totiž bude provázet mnoho let a někdy i celý život.

Projekt a stavební deník

Průběh celé stavby krok za krokem je ve stavebním deníku. Najdete v něm chronologicky seřazené jednotlivé úkony. Všechny je projděte a zhodnoťte. Stavba by měla odpovídat projektu. Proto záznamy porovnejte s projektovou dokumentací. Na konci rekapitulace zjistíte, jestli lze dílo považovat za splněné. Co konkrétně sledovat?

 • zemní a výkopové práce
 • založení stavby
 • základové konstrukce
 • izolace proti zemní vlhkosti
 • montáž svislých nosných konstrukcí
 • zastropení a konstrukci krovu
 • zastřešení a montáže konstrukcí oken a dveří
 • klempířské práce
 • elektrorozvody
 • rozvody vody, kanalizace, topení, plynu a připojení na sítě
 • úpravy povrchů
 • finální úpravy – např. výmalba

Sledujte praskliny i kvalitu materiálu, které jste měli dostat, zkontrolujte povrchy. Všechny připomínky zapište do předávacího protokolu. Co není v zápisu, neplatí.

Tip: Stavbu je ideální sledovat průběžně.

Samotné předání stavby

Pokud najdete na stavbě vady nebo nedodělky, domluvte si termín jejich opravy nebo odstranění. Z přejímky stavby by měl být písemný záznam nejen s termíny, ale i například sankcemi za nedodržení projektu nebo jiné finanční vypořádání. Na prohlídku stavby si sebou vezměte stavební dozor, projektanta nebo zástupce dodavatelské firmy. Vady si vyfoťte pro případ budoucích sporů.

Na co si dát pozor při předání stavby

Vady při předání stavby

Každá stavba má nějakou drobnou vadu. Když na takovou chybu společně se stavební firmou přijdete, musí ji firma podle občanského zákoníku opravit bez odkladu. Problém může nastat už ve smlouvě. Pokud tam není stavba dokonale popsána, může pak dojít ke sporu mezi dodavatelem a zákazníkem. Firma řekne, že zadání pochopila jinak a vznikne nedorozumění. Ještě než se kopne, si proto sepište dobrou smlouvu.

Tip: Záruční doba je u stavby 3 roky. Smluvně jde záruku i prodloužit až na 5 let.

Pamatujte, že firma musí opravit jen vady, které jsou zapsané jako výhrada v protokolu. Pokud se obě strany na opravě jen ústně dohodli, firma právně nemá povinnost tyto vady odstraňovat. U soudu taková dohoda neplatí.

Spor při předání stavby

Pokud se obě strany nemohou dohodnout – firma říká, že stavba je v pořádku, ale jako majitel tvrdíte opak – pak můžete dát spor k soudu. Strany se domluví a pozvou soudního znalce, který připraví pro soud znalecký posudek. Pokud se prokáže, že jste měli pravdu, musí firma vady opravit. Navrch máte nárok na odškodnění například kvůli prodlouženému čerpání hypotéky nebo nákladů na dojíždění apod. Vypořádat se můžete i prostřednictvím slevy na stavebních pracích.

Nahoru