Upravit stránku

Při koupi nemovitosti čelí kupující mnoha rizikům. Tím největším jsou skryté hrozby, které se mohou objevit během převodu peněz, těsně po transakci nebo po až v budoucnu. Na co si dát při koupit bytu pozor, je list vlastnictví. Ten mnohé napoví. Co v něm hledat?

List vlastnictví

Říká se mu také výpis z katastru nemovitostí nebo hovorově elvéčko. Listina obsahuje výpis nemovitostí vlastníka nebo vlastníků k datu vyhotovení. Vedle prokazování vlastnictví ale také informuje o stavu vlastnických poměrů. List vlastnictví získáte na úřadě nebo na Czechpointu. Vyjde ale žadatele na 100 Kč. Na Czechpointu 50 Kč.

Pohodlnější je nahlížet do listu vlastnictví online. Server ikatastr.cz nabízí hledání listů vlastnictví podle mapy, navíc je zdarma. Druhý online způsob, jak prohlížet nemovitosti a ušetřit peníze, je webová aplikace „Nahlížení do katastr nemovitosti.“

K dohledání správného listu vlastnictví budete potřebovat znát jednu z informaci:

  1. číslo listu vlasnictví
  2. parcelní číslo pozemku
  3. popisné číslo budovy
  4. číslo bytové jednotky

 

 

List vlastnictví už máte v ruce. Na co si dát pozor při koupi bytu?

Co se prodává

První věc, na kterou si dát při koupi bytu pozor, je adresa nemovitosti. Shoduje se adresa na kupní smlouvě s adresou na listu vlastnictví? Pamatujte, by smlouva měla zahrnovat i prodej pozemku. Přízemní byty v novostavbách mají kolikrát i předzahrádku.

Podivné vlastnictví nemovitosti

Existují podvodníci s nemovitostmi, kteří se snaží prodat cizí byt. Pak vzít peníze a zmizet. Zkontrolovat vlastnictví je první věc, na kterou si dát při koupi bytu pozor. Shoduje se majitel nemovitosti s osobou na LV? Prima. Pokud ne, potkali jste podvodníka. Zaplacenou nemovitost byste nezískali, zato byste přišli o peníze.

Několik vlastníků a SJM

SJM je zkratka pro společné jmění manželů. To vzniká momentem uzavření sňatku. Patří do něj nabytý majetek za trvání manželství. Při koupi bytu, který je v SJM, musí souhlasit oba. To vyjádří podpisem na kupní smlouvě.

Po dědickém řízenímůže typicky vlastnit byt několik vlastníků. To nemusí být překážka, ale má to svá pravidla. Tak si na to dejte při koupi bytu pozor. Kupní smlouvu může podepsat jeden z vlastníků za všechny, jen pokud má plnou moc od ostatních. V opačném případě musí připojit podpis všichni vlastníci zvlášť. Podepsaná kupní smlouva, která nesplní toto pravidlo, nebude platná. Podvodník možná inkasuje peníze, kupující ale nemovitost nedostane. Pak zbývá se soudit.

Věcná břemena

Věcné břemeno omezuje vlastníka nemovitosti. Ten má podle typu věcného břemena povinnost na své nemovitosti něco strpět ve prospěch oprávněné osoby. Podle občanského zákoníku se břemena dělí na služebnosti a reálná břemena. Existují například břemena:

  • služebnost stezky, průhonu nebo cesty
  • služebnost inženýrské sítě
  • Opora cizí stavby
  • Služebnost okapu
  • právo na svod dešťové vody
  • právo k přístupu k vodovodu nebo elektrickému vedení

Na jaká břemena si například dát při koupi bytu pozor?

Skrz byt jen těžko povede inženýrská síť, přesto existují břemena, která je vhodné si v listu vlastnictví ohlídat. Například nabídnout nemovitost k prodeji přednostně členům rodiny původního majitele. Věcným břemenem může být i právo na dožití. Po koupi bytu věcná břemena nezanikají. Byl by malér, kdyby kupec zjistil, že v jeho bytě má právo dožít člen rodiny prodávajících.

Zástavní právo

Koupě bytu na hypotéku se v LV projeví zmínkou o zástavním právu. V tomto případě se musí zástavní právo vyplatit. Hypotéku převzít nebo bance zaplatit dluh hotově nebo z vlastní hypotéky podle aktuálních podmínek na trhu. 

Hypotéky jsou velké úvěry a o žádosti i čerpání by se měl pro jistotu postarat makléř. Kontaktujte hypotečního specialistu.  a mějte jistotu, že máte nejlepší hypotéku na trhu, kterou můžete dostat.

Exekuce

Téma posledních tří let. Podle serveru mapaexekuci.cz vzrostl za poslední 3 roky počet exekucí o třetinu. Exekuci má nyní každý desátý člověk. Na další procházce se rozhlédněte kolem a počítejte. Exekuce jsou tu, i když se o nich nemluví. Na listu vlastnictví ale zapsané jsou. Při koupi bytu si na ni proto dejte pozor.

Pro případ, že by v listu vlastnictví nebyly zapsané všechny dluhy, což se může stát, si dotyčného majitele prověřte v insolvenčním rejstříku na severu justice.cz.

Ani potom ale nemá kupující jistotu. Při koupi bytu si na exekuce musí dávat opravdu pozor. Například zdravotní pojišťovny zapisují dluhy se zpožděním. Kdyby se takový dluh po koupi bytu objevil, exekuce by byla přesto platná. Jediným řešením je po prodávajícím proto žádat potvrzení o bezdlužnosti vůči pojišťovně i další úřadům. A budete to mít komplet.

Plomba

Plomba na listu vlastnictví je vykřičník, červená na semaforu, prostě STOP. Znamená, že se mění stav nemovitosti. Než příslušný úřad zapíše změnu, opatří nemovitost plombou, aby všechny zájemce informoval. Může jít klidně o exekuci nebo soudní řízení. Oboje znamená pro kupujícího komplikace v budoucnu.

Nyní už víte, na co si dát při koupi bytu pozor. Přesto pro hladký průběh nákupu nemovitosti kontaktujte realitního makléře, který se o vše postará.

Nahoru