Upravit stránku

Přemýšlíte občas o kvalitě vody, kterou pijete? Aby ne, tvoří cca 70 % našeho těla a vydržíme bez ní asi jen 3 dny. Aby tělo fungovalo, je však nutné doplňovat 2–3 litry denně. Stejně jako u auta může špatné palivo poškodit motor, dokáže voda poškodit v těle nejen "motor", ale i "vodiče, kapotu" a všechny jiné části - voda prostupuje celé tělo. Jsme tím, co jíme, ale i tím, co pijeme. Voda má na naše zdraví obrovský vliv.

Co dělá voda v těle:

 • Dobrá voda dokáže zlepšit zdraví, kondici i vzhled
 • Hydratuje pokožku
 • Zvyšuje bazální metabolismus
 • Podílí se na přenosu vitamínů a minerálů po těle
 • Umožnuje lékům účinkovat rychleji a efektivněji
 • Přispívá k zachování normální tělesné teploty.

Nekvalitní voda není vidět

To může člověka zmást. Když si natočíte sklenici vody, tak nepoznáte, jakou má kvalitu. Je čirá, bez zápachu - to je ještě nic neznamená. Silně znečištěná voda je samozřejmě zakalená, ale to se nás v tuto chvíli netýká. My si posvítíme na neviditelné mikročástice a biologické znečištění.

Kudy putuje voda, než vyteče z kohoutku?

Důležité je si uvědomit, že žádná voda nezaniká a žádná nová voda ani nevzniká - jen se točí ta samá stále dokola. Po cestě projde místy, jako je těžký průmysl nebo zemědělství, kde na sebe nabalí škodlivé látky. Celý koloběh vody shrnuje obrázek níže.

Ilustrace továrny symbolizuje těžký průmysl, následuje zemědělství a organická hnojiva. Na obrázku je také vidět, jak znečištěná voda odchází zpátky do koloběhu z domácností. Konkrétní látky vysvětluje legenda po nákresem - splašky, bakterie, viry, poměrně hodně olova, rtuť a další jedy. Zde si vodárenská síť vyhrne rukávy a pustí se ze všech sil do čištění. I přes enormní úsilí, jak vidíte na obrázku, neodchází voda úplně v pořádku. Zbylo chemické znečištění, splašky, bakterie a trochu těžkých kovů. Přesto udělala čistička poměrně velký kus práce. Jenže odě ještě zbývá poslední úsek, a to ke kohoutku.

Mezi časté příčiny zhoršení kvality vody v poslední fázi je:

 • Vedení v olověných trubkách
 • Částice koroze
 • Mikrobiologické znečištění
 • Vinyl chlorid z PVC trubek

Existují druhy 4 bariér ochrany vody, nebo 5?

Aby se koloběh vody udržel funkční, musí se při čištění vody uplatňovat multibariérový přístup. To není nic jiného, než že se vytvoří ochrana vody na každé místě, kde hrozí její velké znečištění. Kolik rizikových míst vzniku infekčních zárodků na cestě vody od zdroje ke spotřebiteli, takový počet bariér.

 1. Ochrana surové vody je první bariéra. Také se jí říká funkční ochranné pásmo a zajišťuje, aby pramen nevyschl nebo aby tok nebyl stržený.
 1. Použití správné technologie na úpravu vody. Čerpá-li se z vrtu například povrchová voda, musí vodohospodáři nainstalovat technologii na filtrování. V případě, že voda po filtrování potřebuje i dezinfekci, rozhodne se o nainstalování UV záření, mikrofiltrace nebo přidání různých čistících látek, jako je např. chlornan. Stále platí, že způsob čištění vody závisí na jejím druhu. Každý případ se posuzuje individuálně.
 2. Ochrana vody před kontaminací na cestě ke spotřebiteli je třetí druh bariéry. Udržuje se stálý přetlak vody ve vodovodním řádu. Kdyby se tlak snížil, nasály by vodní cesty kontaminovanou vodu z hlubší vrstvy země.
 3. Poslední je domovní rozvod vody přímo u spotřebitele. Trubky by měly být z nezávadných materiálů, ve kterých se co nejméně množí bakterie. Tomu pomáhá i neustály koloběh vody, aby v trubkách nestála příliš dlouho.
 4. O pitnou vodu je skutečně starost. Bariéry jsou na svých místech a svou funkci se snaží plnit ze všech sil. Stále jsme ale voda nedorazila až ke kohoutku. Z koloběhu vody už víme, že voda se po cestě znečišťuje. Poslední bariérou se proto může stát vodní filtr, který schováte pod dřez. Navíc je to jediná bariéra ochrany vody, na kterou máte dohled.

Proč ne reverzní osmózu?

Existuje několik způsobů, jak vybrat vodní filtr. Jedním z nich je reverzní osmóza, s kterou se většina už setkala, minimálně název je velmi známý. Známé ovšem neznamená vhodné. Reverzní osmóza vodu přefiltruje, ale bohužel s sebou vezme i minerály, které tělo potřebuje. Vyčistit vodu přece neznamená zbavit ji úplně všeho. Ale vyčistit od bakterií, virů, zárodků a chemikálií. Kompletní přehled látek, které dokáže kvalitní vodní filtr odstranit, naleznete zde.

Nahoru