Upravit stránku

ČNB zpřísnila podmínky pro poskytování hypoték. Úrokové sazby od října 2018 plynule rostou a na hypotékách s fixací jeden až tři roky dokonce překročily hranici 3 %. Vlastní bydlení se pro mnoho mladých hodin stává nedostupným. Řešení může být státní hypotéka pro mladé rodiny ze Státního fondu rozvoje bydlení. V roce 2018 připravil fond na podporu mladých rodin částku 650 milionů. Pro rok 2019 chce SFRB částku navýšit na jednu miliardu korun. Jak získat státní hypotéku?

Co je státní hypotéka pro mladé rodiny?

Státní hypotéka pro mladé na 3 podoby. Liší se výší úvěru v závislosti na účelu čerpání. O co lze zažádat?

 1. Rekonstrukce - 300 000 Kč
 2. Koupě bytu - 1,2 milionu Kč
 3. Koupě nebo stavba domu - 2 milion Kč

Státní půjčka pro mladé pokrývá jen 80 % ceny. Při koupi nemovitosti za 1 milion, pokryje státní hypotéka 800 000 Kč. 200 000 Kč musí mít žadatel vlastních.

Využití peněz má také pravidla:

 • Půjčku na rekonstrukci lze čerpat na byt, ve kterém žadatel trvale žije (pokud to dovoluje technický stav)
 • Byt nesmí mít více než 75 metrů čtverečných
 • Dům nesmí mít více než 140 metrů čtverečných

Do rozlohy se nepočítají balkony a lodžie.

Státní hypotéka pro mladé má výhodnou úrokovou sazbu 1,2 % s fixací na 5 let. Doba splatnosti je v případě koupi nemovitosti 20 let. V případě rekonstrukce do 300 000 je doba splatnosti státní hypotéky pro mladé rodiny 10 let.

Jak funguje přerušení splácení?

Výhoda státní hypotéky pro mladé je, že rodina ušetří za poplatky s vedením úvěrového účtu a poplatky spojené s uzavřením smlouvy. U státní hypotéky pro mladé rodiny dokonce nejsou ani poplatky za předčasné splacení a mimořádnou splátku. Další výhoda státní hypotéky pro mladé je možnost přerušit splácení jistiny až na 2 roky. To přijde mladému páru vhod hlavně při ztrátě zaměstnání nebo nemoci. Přerušit splácení lze i po narození dítěte, kdy příjmy rodiny klesnou.

Kdo může žádat o státní hypotéku pro mladé?

Program SFRB je tu na pomoc mladým rodinám. O státní hypotéce pro mladé může uvažovat žadatel do 36 let, který žije v manželství nebo v registrovaném partnerství. Nesezdaným párům poskytne SFRB státní hypotéku, pokud se společně starají o dítě mladší 15 let. V případě, že se během splácení hypotéky narodí dítě, navíc SFRB sníží dluh o 30 000 korun.

Jak žádat o státní hypotéku

K žádosti o státní hypotéku musí žadatel splnit pár povinností. Nejedná se o víc než vyplnění několika lejster a dodání papírů. Přesto mnoho žadatelů dělá chyby nebo dodává podklady pozdě. SFRB je sice vyzve k dodání. Protože jsou ale peníze ve fondu omezené, je potřeba mít vše v pořádku a zažádat rychle.

Všechny formuláře od SFRB jsou ke stažení zde. 

Na stránkách Státního fondu rozvoje bydlení najdete i žádosti o snížení jistiny při narození dítěte nebo žádost o přerušení splácení. Pokyny pro žádost státní hypotéky pro mladé rodiny se řídí podle nařízení vlády č.136/2018 Sb

V případě úvěru na modernizaci žadatel dodá formulář SFRB:

 • Žádost o úvěr na modernizaci
 • Položkový rozpočet k úvěru na modernizace
 • Potvrzení o výši příjmu ručitele
 • Potvrzení o výši příjmu žadatele a spolužadatele

V případě úvěru na pořízení nemovitosti žadatel dodá formulář SFRB:

 • Žádost o úvěr na pořízení bydlení
 • Potvrzení o výši přijmu žadatele a spolužadatele o úvěr na pořízení bydlení
 • Potvrzení o výši příjmu ručitele
 • Žádost o čerpání úvěru - výstavba
 • Žádost o čerpání úvěru - koupě

Kompletní přehled formulářů je k nalezení na stránkách SFRB pod záložkou Formulář a metodické pokyny. Včetně návodu, jak formuláře vyplnit. 

Se všemi dokumenty a vyřízením státní hypotéky pro mladé vám poradí na telefonu: 234 712 611.

Formuláře a žádosti odešle žadatel poštou, na datovou stránku nebo předá osobně na pracovišti v Praze (Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha) nebo v Olomouci (Dolní náměstí 192/9, 779 00 Olomouc). Obálku nadepíše "Program pro mladé."

Aby žadatel mohl získat státní hypotéku pro mladé, nesmí dlužit:

 • Finanční správě,
 • Celní správě,
 • Zdravotní pojišťovně,
 • Okresní správě sociálních věcí.

Lze kombinovat dvě hypotéky?

2 miliony na stavbu a 1,2 milionu na koupi bytu není vzhledem k dnešním cenám moc. Zvlášť v případě, že žadatel pochází z dražších lokalit, jako je Praha nebo Brno, nemusí státní hypotéka pro mladé stačit. Lze kombinovat státní hypotéku pro mladé a hypotéku od banky? Nelze. SFRB i banka budou chtít nemovitost do zástavy. Nemovitost nelze zastavit dvakrát.

Nahoru