Upravit stránku

V MV reality se snažíme pohlížet na bydlení komplexně. Ke každé nemovitosti totiž neodmyslitelně patří i třeba připojení energií a hlavně voda. V dnešním článku se podíváme na její kvalitu, která je pro spokojený život naprosto esenciální. Co s organismem dělá závadná voda, odhaluje publikace s názvem Hygienické minimum pro pracovníky vodárenství, kterou v roce 2007 vydal Státní zdravotní ústav Praha.

Závadná voda je téma pro celý svět, a to i ve 20. století

V 18. a 19. století zažily přírodní vědy obrovský rozmach, avšak odhalily i několik negativních skutečností. Například se prohloubily poznatky z mikrobiologie a epidemiologie a definovaly se původci tzv. vodních nemocí. Že se jedná o problém rozvojových států? Ne tak docela. Podle Světové zdravotnické organizace žije na zemi stále 1,2 miliardy lidí bez přístupu k nezávadné vodě. Zatížená vodními chorobami je i Evropa. Výše zmíněná zpráva SZO deklaruje, že  roce 2001 zemřelo v Evropě vlivem nekvalitní vody 13,5 tisíc dětí. V České republice končí nemoci z nečisté vody jen výjimečně smrtí, přesto je voda téma, které je dle odborníku potřeba řešit. Citovanou zprávu v celém si v celém rozsahu můžete přečíst zde.

V ČR je nejčastější virová hepatitida A

V letech 1995-2000 proběhlo podle Státního zdravotního ústavu (2004) 18 epidemií. Nejčastější původce nemocí z pitné vody shrnuje seznam níže. Podle počtu nemocných je seřazený sestupně.

 1. virová hepatitida A

 2. bacilární úplavice

 3. salmonelóza

 4. tularémie

 5. gastroenteritis infekčního původu

Místo výskytu bakterií byly domovní studny, ale i veřejné nebo podnikové vodovody.

I malá města Středočeského kraje řeší kvalitu pitné vody. Výjimkou není ani Lysá nad Labem

Naše pole realitní působnosti, kde se staráme o prodej a pronájem nemovitostí, je Středočeský kraj. Sídlíme v Lysé nad Labem, tak proč se nepodívat na zoubek místní vodě? Není to tak dávno, kdy přišlo varování ohledně zvýšené hladiny dusičnanů v pitné vodě.

Místa, kde hodnota překročila 50 mg dusičnanů na 1 litr vody, tedy nevyhověla předpisům, byl podle rozboru z 27. 7. 2015 vzorek vody z Husova náměstí. Krajská hygienická stanice pak doporučila dětem do 7 let a těhotným ženám pít vodu balenou. Rozbor z 9. 11. 2015 odhalil vyšší hodnotu dusičnanů ve školní jídelně. Nutno dodat, že pro tyto situace jsou jídelny předzásobovány balenou vodou. Nic se tedy nemohlo stát, ale člověku při čtení výsledků i tak zatrne a s otazníkem v hlavě se otočí na svůj kohoutek, který má doma. Protokoly měření v Lysé jsou zde.

Čím víc bariér, tím větší zajištění nezávadnosti vody

Člověk těžko vysleduje celou trasu, kterou voda urazí, než vyteče kohoutkem v kuchyni. Jak si tedy sám pojistit mikrobiologickou nezávadnost vody? Voda prochází soustavou bariér, které vodu pročistí. Ale na ty člověk nevidí. Co takhle si jednu bariéru přidat sám a sám sledovat, jak se voda čistí?

Domácí filtr - jaký vybrat?

Domácí filtr by měl kombinovat technologii uhlíkového filtru a UV lampy. Jen tak se zajistí maximální ošetření vody před vypitím. Kvalitu poznáte už podle vůně, která je lehká, svěží. Navíc získá lepší chuť a je průzračnější. Takový filtr by měl umět odstranit více než 160 kontaminantů včetně více než 145 potenciálně škodlivých kontaminantů jako:

 • olovo a rtuť

 • částice až do velikosti 0,2 mikronu včetně azbestu, sedimentů, špíny a vodního kamene

 • 33 pesticidů a vedlejších produktů pesticidů

 • 13 vedlejších produktů dezinfekce 

 • radon a vedlejší produkty rozpadu radonu v pitné vodě

 • 9 farmaceutických kontaminantů

 • 42 známých anebo předpokládaných endokrinních disruptorů

 • potenciálně karcinogenní částice (karcinogeny) ve vodě

 • zničit více než 99,99 % bakterií a virů, které se mohou nacházet v pitné vodě a způsobovat nemoci (včetně koliformních, patogenních bakterií, HPC, poliovirů, rotavirů a virů hepatitidy A)

 •  zároveň však neodstraňuje prospěšné minerální látky, jako je vápník, hořčík a fluorid.

Tady je naše přiznání. Vedle nemovitostí je naším tématem i životní prostředí a voda. Protože ta nás obklopuje. Přijďte se poradit, jak si doma zajistit nezávadnost vody. Nechoďte už k Penny s láhvemi pro vodu.

Disclaimer: Článek není kritika, má informativní charakter. Pouze poukazuje na situaci kvality vody v ČR a jednotlivých regionech, k čemuž vychází z veřejných informací Státního zdravotního ústavu.

Nahoru