Upravit stránku

I když v posledních letech rozvodovost v Česku klesá, stále se průměrně rozvede 50 % párů. Chmury ale nejsou předmětem tohoto článku, jsou to nemovitosti. Co s nemovitostí po rozvodu? Říct si: "Už nechci dál" je v manželství těžké, ale ten pravý očistec teprve začíná. Alespoň v případě, kdy manželé nenajdou společnou řeč. Podle statistiky je totiž právě majetkové vypořádání největším katalyzátorem hádek. Existují zpravidla dvě možnosti. Jeden z partnerů druhého vyplatí a zůstane nebo se nemovitost po rozvodu prodá.

Zákon chrání rodinu

Rozvod a s ním spojené nové hledání bydlení samozřejmě pokrývá zákon. A mluví jasně. Nemovitost, kde bydlí rodina, nesmí partner prodat bez písemného souhlasu. Existuje však výjimka, a to pokud rodině zajistí srovnatelné bydlení někde jinde. Zákon je tu samozřejmě jen pro případy neshody. Pokud se manželé domluví - jakkoliv - nebude stát v cestě. Pokud ale ne, stanoví zákon jasná pravidla ve prospěch rodiny. Pokud se nedohodnou, rozhodne soud, který z partnerů bude muset nemovitost opustit. V případě manželů, které měli na nemovitost stejné právo, nařídí opustit nemovitost tomu, koho lze tzv. spravedlivě žádat. To vyplývá hlavně z toho, kdo bude pečovat o nezaopatřené dítě.

Majetkové vypořádání s hypotékou

V případě, že je nemovitost zatížená dluhem a vy jste se rozhodli nemovitost po rozvodu prodat, máte zpravidla tři možnosti. Jako první krok je však nutné informovat banku.

  • Kupec platí hotově - z peněz umoříte hypoteční úvěr a zbytek si s partnerem rozdělíte
  • Převzetí závazků - existuje možnost převzít byt i hypotéku. Tento postup je poměrně komplikovaný, protože se na podmínkách musejí dohodnout tři strany - vy, kupující i banka
  • Kupující koupí nemovitost na hypotéku - pravděpodobně nejsnažší způsob. Kupující zažádá o hypotéku a prakticky refinancuje tu původní akorát na sebe

Ať to nakonec dopadne jakýmkoliv ze tří případů, pamatujte, že partner má na nemovitost předkupní právo. Je ta první osoba, která může nemovitost po rozvodu koupit.

Nemovitost po rozvodu je pro zájemce riziková

Nemovitost, která se prodává z důvodu rozvodu, může zájemce vyděsit. Hlavně v době, kdy je mezi manželi stále ještě nevraživost a křivda, je napětí cítit ve vzduchu. Jak zájemce rychle přišel, taky rychle odejde. Řešení jsou dvě. Buď si manželé během prodeje nemovitosti nebudou házet klacky pod nohy, nebo zvažte najmutí realitního makléře. Ten dokáže za vás oba jednat jako profesionál. Díky zkušenostem také zájemci vysvětlí situaci tak, aby se cena prodala za maximální cenu.

Speciální případy - nemovitost před svatbou, rekonstrukce po svatbě

Do sňatku můžete vstoupit s vlastní nemovitostí. Jak je to pak s vypořádáním? Ve standardním případě se bude dělit hodnota provedené rekonstrukce a byt, s kterým jste přišli, vám zůstane.

Soudních rozhodnutí však existuje mnoho a vždy záleží na konkrétní situaci. Například nemovitost může připadnout tomu, kdo vydělával a víc se staral o rodinu, zatímco druhý partner dělal jen dluhy.Soud také může rozhodnout ve prospěch partnera, který má v péči děti. Ten může sám od sebe dokonce požádat soud, aby mu založil právo na bydlení v nemovitosti i po rozvodu.

Manželé mají nárok také požadovat to, co společného majetku vložili - svatba nesvatba. Pokud například manželka prokáže, že ještě před svatbou zaplatila při koupit nemovitosti 1 milion korun a 1 milion korun si půjčili společně na hypotéku, spadá ten druhý milion do společného jmění manželů. Na svůj milion má manželka však nárok stále. Z domu o hodně 2 milionů má proto nárok na 1,5 milionu korun. Stejný princip platí, když manželé ze společných peněz v době manželství zaplatí náklady na investice na majetek jen jednoho nich. Manželé Novákovi zaplatí novou střechu na nějakém jiném domě, který ale patří jen manželovi. I tak má žena stále nárok na polovinu této investice. Je však důležité pamatovat na to, že u soudu je potřeba vše dokázat účtem.

Photo by Nicolas Huk

Nahoru